Styrelsen

Ordförande

Göran Edström

0706-95 62 57


Kassör

Ann-Marie Josefsson

0226-21168

0706-09 42 29


Ledamöter

Inger Boman

072-225 81 70


Mats Björk

0226-70414

070-398 68 50


Thomas Abrahamsson

0226-13929

0706-71 61 52


Ersättare

Åke Hollman

070 -515 46 17


Andreas Larsson

073-783 46 36

Uppdaterat 2021-09-15