StyrelsenOrdförande

Göran Edström

0706-95 62 57

goran.edstrom@telia.com


Kassör

Ann-Marie Josefsson

0226-21168

0706-09 42 29


Ledamöter

Inger Boman

072-225 81 70


Thomas Abrahamsson

0226-13929

070-250 96 14


Ersättare

Anna Holmqvist

070-252 29 52


Andreas Larsson

073-783 46 36Övriga


Revisor

Marianne Eklund

073-984 14 45


Valberedning

Krister Yngvesson 

070-623 19 54


Lilian Nordvaeger

070-363 83 60


Hemsida

Åke Hollman

070-515 46 17

Uppdaterat 2024–04-27