Veckan efter midsommar 2017 deltog stråkkvartetten Capella Dolce vid en kammarmusikkurs i Lillehammer i Norge. Efter att ha antagits som en av femton grupper fick vi utveckla vårt spel under ledning av den engelska gruppen Magginikvartetten. Det är en internationellt framstående kvartett som i 20 år återkommit till Lillehammer för att under en vecka instruera, entusiasmera och utveckla gruppers kvartettspel. Varje grupp hade före kursen övat in var sitt verk. För vår del föll valet på Borodins 2:a stråkkvartett, i D-dur. Det blev en fullödig vecka med mycket övningsspel samt konsertuppspelning i slutet av veckan. Magginikvartetten höll också tre egna uppskattade konserter under veckan. 

Kursveckan inramades av den vackra staden Lillehammer med det vackra omgivande landskapet med början på Gudbrandsdalen. Även det vackra vädret bidrog till det positiva helhetsintrycket. Vi tog också tillfället i akt och besökte delar av 1994 års OS-anläggning.

Förhoppningsvis får vi tillfälle någon gång framöver att spela upp Borodins stråkkvartett på hemmaplan.

Mats Björk

Lillehammer

Huvudsakligen Capella Dolce

Magginikvartetten

Gudbrandsdalen

Uppdaterat 2024–04-27

Capella Dolce