AKMF 2022-23


Under de år som gått sedan starten 2011 har Avesta Kammarmusikförening arrangerat konserter av hög klass i Avesta. Föreningen vill stimulera musicerandet bland såväl ungdomar som föreningens egna medlemmar. Därför ordnas en ungdomskonsert och en medlemskonsert varje år. 


Till sommaren planeras två konserter att framföras under By Slånkvicku.


Föreningen har sedan starten haft drygt 100 medlemmar. Som medlem får man en ordentlig rabatt på inträdet till konserterna. Biljetter kan köpas en halvtimme före evenemanget vid konsertlokalen. 


Föreningen får bidrag från Statens kulturråd, Avesta kommun och flera generösa sponsorer. Det gör att ekonomin är god.


Medlemsavgiften 2022 är 200 kr för enskild medlem och 400 kr för familj. Den betalas till plusgirokonto 58 61 67-9.  GLÖM INTE att ange NAMN, ADRESS, TELEFON och ev E-POST! 


Vill du veta mer om föreningen, kan du gå in på vår hemsida: 


www.avestakammarmusik.se eller 

facebooksidan Avesta kammarmusik


Våra konsertlokaler är i de flesta fall tillgängliga för personer med funktions-nedsättning och utrustade med hörselslinga


Kontaktperson är Göran Edström 070- 695 62 57, goran.edstrom@telia.com 


Göran Edström ordförande

Uppdaterat 2023–04-30